ทำไมถึงต้องมี การไหว้ และ รับไหว้

การไหว้ หรือ รับไหว้ ถือเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทำให้เป็นการทักทายของคนไทย มาอย่างช้านานแล้ว เป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคาระวะ เป็นภาษาท่าทางที่ใช้แสดงถึงความเคารพ โดยการยกมือสองข้างประนม พร้อมกับยกขึ้นไหว่ในระดับต่าง ๆ เป็นการแสดงถึงมิตรภาพมิตรไมตรี ทำให้คนไทย เมื่อเจอกันก็ต้องทำการยกมือไหว้เป็นธรรมชาติของคนไทยไปแล้ว

การไหว้ สิ่งที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นของไทย

ประกอบด้วยกิริยา ๒ ส่วนด้วยกัน คือ การประนมมือ หรือที่เรียกว่า “อัญชลี” เป็นการแสดงความเคารพ โดยการประนมมือ เล็กน้อยให้ปลายนิ้วมือทั้งสองข้างชิดกัน มือ ทั้งสองประกบเสมอกันแนบระหว่างอก ปลายนิ้ว ตั้งขึ้นพอประมาณ แขนแนบลำตัวไม่กางศอกทั้งชายและหญิงปฏิบัติเหมือนกัน (วันทา) เป็นการแสดงความเคารพโดยการประนมมือ แล้วยกมือทั้งสองขึ้น จรดใบหน้า แสดงถึงความเคารพ เมื่อพูดถึงไหว้ ก็ต้องรู้วิธีไหว้ว่าควรจะไหว้ยังไง เดี๋ยวแอดมินจะพาไปรู้จักระดับแต่ละระดับกันนะคะ เรามาเริ่มไหว้แต่ละระดับกันเลยดีกว่า

555 - ทำไมถึงต้องมี การไหว้ และ รับไหว้
การไหว้

1 ใช้สำหรับไหว้พระรัตนตรัย ไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ วิธีไหว้ให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้ว นิ้วชี้สัมผัสส่วนบนของหน้าผาก ในระดับที่ 1 ให้ยกมือที่ประนมขึ้นให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วทั้งสองข้างนั่นเอง

2 ใช้สำหรับไหว้ผู้มีพระคุณหรือผู้ที่อาวุโสกว่า ไหว้พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ครูอาจารย์วิธีไหว้ให้ประนมมือขึ้น นิ้วหัวแม่อยู่ระหว่างปลายจมูกนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้ว ให้คิดว่าบุคคลที่กำลังไหว้อยู่เป็นผู้มีพระคุณของเรานั่งเอง

3 ใช้สำหรับไหว้เพื่อน พี่ น้อง ใช้หัวแม่มืออยู่ระหว่างคางนิ้วชี้แตะจมูก ก้มหัวลงเล็กน้อย คิดว่าเป็นการเคารพรองจากบิดามารดา หรือ เป็นคนที่เราคุยด้วยเป็นประจำนั่นเอง

การรับไหว้ คือ ไหว้ตอบแบบว่า เราเป็นผู้มีพระคุณ หรือเป็นรุ่นพี่ แล้วมีคนอายุน้อยกว่าเรามาไหว้เราก็ต้องควรรับไหว้เพราะถ้าเราไม่รับไหว้คนที่ไหว้เราจะรู้สึกมองว่าเราเป็นคนที่ไม่น่าเคารพดังนั้นเราจึงต้องมีการรับไหว้เพื่อเป็นมรรยาทต่อสังคมนะคะ

เอาล่ะแล้วสุดท้ายนี้แอดมินจะฝากทุกคนต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องถูกวิธีนะคะ จะได้ไม่ต้องมาโดนด่าโดนว่าเป็นคนไม่มีสัมมาคาราวะ ไม่มีมรรยาท ดังนั้นอย่าลืมที่แอดมินได้อธิบายไปนะคะ แอดมินฝากให้ทุกคนทำตามอย่างถูกต้องด้วยค่ะ

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ thebigbreach.com

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

เครดิต nicopsyart.com

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o