รับบัว วัฒนธรรมภาคกลาง ที่ยังส่งผลต่อปัจจุบัน

 รับบัว ประวัติและความเป็นมา

        เป็นประเพณี ของผู้คนในภาคกลาง ที่เป็นพื้นที่เฉพาะเจาะจง ของชาวอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้เกิดวัฒนธรรมและพิธีกรรม นี้เกิดขึ้น โดยจะจัดในวันขึ้น 15  ค่ำ เดือน 11  ของทุกปี ในช่วงเทศกาล ออกพรรษานั่นเองค่ะ โดยก็มีเรื่องเล่า ซึ่งก็ถือว่าเป็นตำนาน ของการจัดประเพณีเกิดขึ้น

โดยมีตำนานเล่าว่า ในอดีตนั้น อำเภอบางพลี ในเป็นแหล่งที่มีดอกบัว ซึ่งเป็นดอกบัวหลวง ที่ใช้ในการวาย เกิดขึ้นเยอะมาก เรียกได้ว่าในพื้นที่นั้น ก็คือมีแต่แม่น้ำ และก็มีบัวขนาดใหญ่ ซึ่งมาถึงช่วงออกพรรษานั้น ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ เขตอำเภอบางพลี โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมือง และอำเภอพระประแดง ที่อยู่ติดกันนั้น มักจะเดินทาง เพื่อมาเก็บดอกบัว ที่อำเภอบางพลี เพื่อนำไปประกอบ พิธีในการทำบุญ ในวันออกพรรษา

ที่คนไทยถือ ว่าเป็นการทำบุญใหญ่ค่ะ และด้วยความ ที่มีดอกบัวเป็น จำนวนมาก ชาวบางพลี ก็ได้เก็บดอกบัว เพื่อไปแจก จ่ายให้ชาวบ้านต่าง ที่ต่างถิ่นนั้น เพื่อเป็นการเชิญชวน ให้ทำบุญร่วมกัน อีกวิถีทางหนึ่งด้วยค่ะ ซึ่งเมื่อทำไปนานๆ นั้นก็กลายเป็น ปากต่อปาก ทำให้ผู้คน ได้รู้ว่าเมื่อถึง ช่วงเทศกาลนี้ ก็จะมากันที่บางพลีค่ะ

ซึ่งเมื่อถึงรุ่งเช้าของวันออกพรรษา ชาวบ้านต่างถิ่น นั้นก็จะพายเรือมารับ ดอกบัวจากชาวบางพลี  เพื่อนำดอกบัว นั้นไปนมัสการหลวงพ่อโต ที่วัดบางพลีใหญ่ ที่ถือว่าเป็นพระคู่บ้าน คูเมืองและศักดิ์สิทธิ์มากๆ โดยในการให้นี้ ก็จะทำกัน อย่างสุภาพมากๆ ด้วยการรับการส่งมือต่อเมื่อ โดยผู้ให้นั้นก็จะอธิษฐาน ก่อนแล้วผู้รับก็จะพนมมือไหว้ ส่งต่อกันไป  และเมื่อวันเวลา ผ่านไปผู้คนก็ต่างสนใจใน พิธีดีมากขึ้น ทำให้จากการรับ ก็เปลี่ยนเป็นการ โยนแทน เพื่อความรวดเร็วนั่นเองค่ะ

21 - รับบัว วัฒนธรรมภาคกลาง ที่ยังส่งผลต่อปัจจุบัน
รับบัว วัฒนธรรมภาคกลาง

 รับบัว  วิธีปฏิบัติตัวในการเข้าร่วม

      วัฒนธรรมต่างๆ ก็ได้เปลี่ยนแปลง ไปตามการดำรงชีวิต ที่เปลี่ยนไปนั้น ในอดีตจากที่ไม่เคย มีโรงงานในเขตพื้นที่บางพลี นั้นก็ได้เกิดโรงงานอุตสาหกรรม มีบ้านจัดสรร ที่ในเขตตัวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการมากขึ้น  จึงทำให้สิ่งเหล่านี้ นั้นต้องปรับตัวไปตามสังคม และบริบท ของผู้คนในละแวกนั้น เนื่องจากเมื่อพื้น ที่แหล่งน้ำดอกบัว น้อยลงแล้ว

เพราะเนื่องด้วย ความเจริญ ทางเศรษฐกิจ และทางอุตสาหกรรม ที่มากขึ้น หน่วยงานราชการ จึงได้คิดค้นงานขึ้นมา เพื่อยังคงรักษา และอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไว้ โดยได้จัดการแข่งขัน ประกวดเรือสวยงาม นำไม้ไผ่มาสาน เป็นโครงรูปองค์พระพุทธรูป เพื่อรำลึกถึง หลวงพ่อโต ของวัดบางพลีนั่นเองค่ะ ซึ่งจะนำไปติดตั้งบนเรือ แห่ตามลำน้ำลำคลอง ในเขตนี้

เพื่อให้ชาวบ้าน ที่อยู่ริมฝั่งของหรือชาวบ้าน ที่ยังคง ปฏิบัติตัวตาม ประเพณีนี้ ได้นำดอกบัวมาโยนถวาย ให้แก่หลวงพ่อ ที่ถึงแม้ การปฏิบัติจะแตก ต่างไปจากเดิม แต่ก็ไม่ได้ทำให้ ความศรัทธา ในสิ่งๆ นี้ได้หายไปเลยค่ะ

      หากใครชื่นชอบหรืออยากเข้าร่วม งานนี้ แอดมินก็แนะนำให้ทุกท่าน เตรียมดอกบัวไปเองด้วยนะคะ อย่างที่แอดมิน ได้บอกไว้ข้างต้นนี้ว่า ด้วยความเจริญทางอุตสาหกรรม ก็ทำให้พื้นที่ที่มีดอกบัว โดยธรรมชาตินั้นลดน้อยลง และหากใครอยาก นมัสการหลวงพ่อโต ตามช่วงวันออกพรรษา นี้ก็แนะนำให้ซื้อดอกบัว จากชาวบ้านจะดีที่สุดค่ะ

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ โคมลอย วัฒนธรรมความเชื่อทางภาคเหนือ

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

เครดิต volunteersonvacation.org