วัฒนธรรมการมีลูกของคนจีน

ทำไมคนจีนถึงชอบลูกชายมากกว่าลูกสาว

วัฒนธรรมการมีลูกของคนจีน ในอดีต เพศเป็นตัวกำหนด ความสามารถของมนุษย์ ที่เชื่อกันว่าผู้ชาย จะประสบความสำเร็จมากกว่าผู้หญิง โดยลักษณะทางกายภาพ ที่มีความแข็งแรงกว่า จึงทำให้ ผู้คนต่างติดภาพลักษณ์ ผู้ชายไปได้ไกลกว่าผู้หญิง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในสังคมของคนจีน ที่เชื่อกันว่า โลกผู้ชายดีกว่าลูกผู้หญิง เพราะสามารถสืบพันธุ์ได้  สามารถไปรบได้ และยังถือว่าเป็นหน้าเป็นตาต่อวงศ์ตระกูล ซึ่งความคิดเหล่านี้ ก็ได้มาจากลัทธิขงจื๊อ และก็เป็นลัทธิที่เข้มแข็งมากๆ เพราะมันยังส่งผลไปทั่วทั้งเอเชีย กลับประเทศที่รับการ ถือลัทธินี้ ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรือญี่ปุ่น ก็มีความคิดเหล่านี้เช่นกัน

ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของจีน ที่มันเป็นรากฝังลึก ที่ต้องบอกเลยว่า ก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ สำหรับความเท่าเทียมทางเพศ ส่งผลต่อความเท่าเทียมทางสังคมอีกด้วย  และก็ยังคง ทำให้ในปัจจุบันนี้ ลัทธิเหล่านี้ ยังมีความสำคัญ  และผู้คน ที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน ก็ต่างเข้าใจแบบนั้น เพราะมีมาอย่างยาวนาน และไม่ได้เปิดรับ ว่าผู้หญิง ก็สามารถเป็นผู้นำ และทำอะไรหลายอย่างได้เหมือนผู้ชาย

จนทำให้เกิดปัญหา คือ ผู้ชายครองตัวกันเป็นโสดมากขึ้น ก็เนื่องมาจาก วัฒนธรรมที่นิยมมีลูกแต่เพศชาย ทำให้เพศหญิงนั้นมีจำนวนน้อยในสังคมจีน และด้วยระบบปิตาธิปไตย จึงทำให้ผู้หญิงจีนนิยมแต่งงานกับชาวต่างชาติมากขึ้น จึงเกิดเป็นปัญหาหลัก และส่งผลกระทบวงกว้าง และในปัจจุบันก็ยังมีการเรียกร้อง ให้ความเท่าเทียมทางเพศ ไม่อยู่ในระบอบปิตาธิปไตย

และเปิดโอกาสให้เพศหญิง ได้แสดงถึงศักยภาพ ที่ตนเองได้มี ให้โลกได้รับรู้ และถึงแม้ ตอนนี้จะเปิดกว้างมากขึ้น แต่ก็ยังมีการทุบตี ผู้หญิงหรือภรรยาของตน เพราะเชื่อว่า ตนเองนั้นแข็งแรงและเป็นผู้สร้างโลกนี้ขึ้นมา แต่แท้ที่จริงแล้ว ทุกๆคน ต่างต้องพึ่งพาอาศัยกัน ไม่มีใครสำคัญไปกว่าใคร ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป ก็จะไม่เกิดความสมดุล

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ยุคสมัยปัจจุบันกับการมีครอบครัวของคนจีน

วัฒนธรรมการมีลูกของคนจีน ในข้อกฎหมายจากผู้นำและขอปฏิบัติของคนจีน ที่สามารถมีลูกได้ครอบครัวละหนึ่งคน เพื่อจำกัดทรัพยากรในประเทศ  โดยเลือกตัดสินใจ อ้างอิงจากสถิติจำนวนประชากร และสภาวะ ทางเศรษฐกิจในยุคนั้น ที่ออกนโยบาย ไม่มีลูกได้เพียงครอบครัวละหนึ่งคน  

ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ก็ทำให้ ผู้คนเลือกลูกคนแรกเป็นผู้ชายกัน ซึ่งในปัจจุบันนี้สามารถเลือกได้ โดยการใช้เทคโนโลยี  แต่ถึงกระนั้น ก็ทำให้เกิดปัญหา เพราะมีแต่ผู้ชายและไม่มีผู้หญิงนั้นก็ไม่สามารถจะสร้างครอบครัวได้  และเมื่อ ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้น ต่างประเทศจีนก็ได้ยกเลิกนโยบายจำกัดให้มีลูกได้หนึ่งคน

เพื่อแก้ไขปัญหาอัตราการเกิดต่ำ แต่ด้วยระบอบปิตาธิปไตยนั้น ก็ยังคงเข้มข้น ถึงแม้จะน้อยลงกว่าอดีตแล้ว แต่การเกิดเป็นเพศหญิง แต่มีภาวะความเป็นผู้นำ ก็ทำให้เธอ อยู่ในสังคมนี้ยังลำบากเช่นกัน และมีคนบางกลุ่มก็นิยมที่จะใช้ชีวิตกันที่ต่างประเทศ ประเทศที่เป็นเสรีให้ความเท่าเทียม ให้ความสำคัญกับทุกเพศเท่าๆกัน

แล้วก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันมา ในเรื่องลูกผู้ชายลูกผู้หญิง ซึ่งถ้าหากให้แอดมินมอง ก็คิดว่า ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนแต่ถ้าหากเป็นคนดีในสังคม ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีทั้งนั้นค่ะ เพราะการเกิดมานั้น ลูกไม่ได้มาเกิดและ เราต่างหากล่ะที่เป็นผู้เลือกให้เขาเกิดออกมา และ ไม่มีใครสามารถเพศเกิดได้ แต่เราเลือกที่จะให้สิทธิและเสรีภาพ และรักเขาโดยไม่สนใจเพศได้ค่ะ

อ่านเพิ่มเติม ตักบาตรข้าวเหนียว วัฒนธรรมของชาวอีสาน

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

เครดิต เว็บตรงไม่มีขั้นต่ำ