วัฒนธรรมต่างประเทศ

วัฒนธรรมต่างประเทศ thebigbreach.com เป็นวัฒนธรรมที่ควรศึกษาเป็นแนวทางความรู้เกี่ยวกับการเป็นอยู่การใช้ชีวิตของประเทศต่างๆว่ามีวัฒนธรรมแบบไหนอย่างไร วัฒนธรรมต่างประเทศมีอยู่หลายอย่างเช่น การกระโดดของปีศาจประเทศสเปน เทศกาลชนอูฐปนะเทศตุระกี การเต้นhakaของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น

vvv4 - วัฒนธรรมต่างประเทศ
วัฒนธรรมต่างประเทศ