ขันโตก

ขันโตก วัฒนธรรมการกินแบบชาวล้านนา

ขันโตก ความเป็นมาของการรับประทานอาหารแบบ ประเทศไทยมีด้วยกันอยู่ 4 ภาค ซึ่งในแต่ละภูมิภาคก็มีจุดเด่นทางด้านอาหารแตกต่างกันไป ตามวัตถุดิบท้องถิ่นในที่นั้น ๆอย่างเช่น หากพูดถึงภาคอีสาน ทุกคนต้องนึกถึง ส้มตำ น้ำตก ลาบอีสานและเช่นกันหากพูดถึง ภาคเหนือต้องนึกถึงน้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว น้ำพริกตาแดง ที่เรียกว่า กับข้าวเมืองจากหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้น เรียกได้ว่า เป็นการกินแบบเป็นเซ็ตกินอาหารเหนือทีเดียวหลากหลายชนิด […]

Read more →
แห่ผ้าขึ้นธาตุ

แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีแห่ผ้าพระบฎที่ต้องทำกันเป็นประจำทุกปี

แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีห่อหุ้มองค์เจดีย์ ประจำนครศรีธรรมราช ประเพณีในประเทศไทยนั้น มีหลากหลายแตกต่างกันไป ตามแต่ละภูมิภาค แต่ในแต่ละประเพณี ก็มักจะมีจุดเชื่อมโยงความคล้ายคลึงกันในแต่ละเพณี เช่นการแห่ที่มีเหมือนกันทุกภาค หากแต่จะแตกต่างกันตรงที่ในแต่ละภาคอาจจะมีสิ่งที่แห่ไม่เหมือนกัน ตามความเชื่อหรือประวัติศาสตร์ ที่ผ่านมาของแต่ละพื้นที่ ในส่วนของ ประเพณีการแห่นี้นั้นว่ากันว่า จุดกำเนิดนั้นอยู่ในสมัยพระเจ้าสามพี่น้อง กำลังจัดงานสมโภชพระบรมธาตุนั้น ได้มีคลื่นทะเลซัดผ้าแถบยาว ที่มีการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธมาที่ชายหาดปากพนัง หลังจากเก็บได้ จึงมีคนนำไปถวายประเจ้าศรีธรรมโศกราช […]

Read more →