แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีแห่ผ้าพระบฎที่ต้องทำกันเป็นประจำทุกปี

แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีห่อหุ้มองค์เจดีย์ ประจำนครศรีธรรมราช

ประเพณีในประเทศไทยนั้น มีหลากหลายแตกต่างกันไป ตามแต่ละภูมิภาค แต่ในแต่ละประเพณี ก็มักจะมีจุดเชื่อมโยงความคล้ายคลึงกันในแต่ละเพณี เช่นการแห่ที่มีเหมือนกันทุกภาค หากแต่จะแตกต่างกันตรงที่ในแต่ละภาคอาจจะมีสิ่งที่แห่ไม่เหมือนกัน ตามความเชื่อหรือประวัติศาสตร์ ที่ผ่านมาของแต่ละพื้นที่

ในส่วนของ ประเพณีการแห่นี้นั้นว่ากันว่า จุดกำเนิดนั้นอยู่ในสมัยพระเจ้าสามพี่น้อง กำลังจัดงานสมโภชพระบรมธาตุนั้น ได้มีคลื่นทะเลซัดผ้าแถบยาว ที่มีการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธมาที่ชายหาดปากพนัง

หลังจากเก็บได้ จึงมีคนนำไปถวายประเจ้าศรีธรรมโศกราช หลังจากนั้นพระองค์ ก็ได้มีรับสั่งให้ซักทำความสะอาด หลังจากทำความสะอาดแล้ว ลายลักษณ์อักษรที่เขียนบนผ้านั้นไม่ได้หายไป พระองค์ ที่ได้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของผ้าผืนนี้ จึงได้นำผ้านี้ไปห่มพระบรมธาตุเจดีย์ในงานสมโภชพระบรมธาตุ ต่อมาก็ได้มีนำผ้ามาห่อหุ้มองค์เจดีย์ ในทุกปีจนเป็นประเพณี ประจำปีมาจนถึงปัจจุบัน

104 1 - แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีแห่ผ้าพระบฎที่ต้องทำกันเป็นประจำทุกปี
แห่ผ้าขึ้นธาตุ

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

แห่ผ้าขึ้นธาตุ วิธีการเข้าร่วมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ

ประเพณี งานแห่ผ้าประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น ในอดีตได้มีการจัดขบวนเป็นขบวนใหญ่ขบวนหนึ่้งที่มีผู้เข้าร่วมนำผ้าที่ตนเอานำมาแห่นั้นมาต่อกัน จนเป็นขบวนแห่ผ้ายาวสุดลูกหูลูกตา แล้วตั้งขบวนนั้นเดินขบวน ไปห่มพระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งผ้าที่นิยมนำมาใช้นั้นเป็นผ้าสีแดง เหลือง และขาว โดยในปัจจุบันได้ประเพณี ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติไปเล็กน้อย ต่างจากเดิมตรงที่ในสมัยก่อนนั้น ประเพณีนี้ผู้เข้าร่วมจะเป็นประชาชนในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง แต่เมื่อประเพณีเป็นที่รู้จักและ ได้มีประชาชนจากต่างจังหวัด มาเข้าร่วมด้วยทำให้ไม่สามารถจัด ตั้งขบวนที่พร้อมเพียงกันได้ จึงได้เริ่มมีการแยกกันนำผ้ามาถวาย ตามสะดวก

ทุกคนนี้เห็นได้ว่าประเพณีนี้นั้น มีความเหมือนและความแตกต่างจากประเพณี การแห่ในภาคอื่นๆ สิ่งสำคัญของประเพณีนี้หรือประเพณีอื่นๆ ในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการร่วมกิจกรรมที่ จะเป็นการช่วยให้ประชาชนนั้นเกิดการรวมใจกัน โดยการมาทำอะไรซักอย่างร่วมกัน ช่วยเสริมสร้างรากฐานของชุมชนให้แข็งแรง เมื่อชุมชนแข็งแรงแล้วนั้น ก็จะเกิดการพัฒนาของชุมชนอย่างมีคุณภาพ เรียกได้ว่าการที่ประเพณียังคงอยู่คู่มนุษย์มาจนถึงปัจจุบันนั้นมีความหมายและประโยชน์มากมาย ซึ่งในปัจจุบันนั้นประเพณีต่างๆยังมีส่วนช่วย ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วยการเป็นสิ่งดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยวขึ้นอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก volunteersonvacation.org

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฮาโลวีน

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o